DOTACJE UE

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności STAMIX s.c. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki elementów metalowych

Nazwa Beneficjenta: Grzegorz Przybylski, Joanna Przybylska, Maria Przybylska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej STAMIX

 

Wartość projektu: 1 965 165,89 zł

Wartość dofinansowania: 700 225,24 zł

 

Przedmiotem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnej technologii obróbki elementów metalowych w oparciu o innowacyjne maszyny.

Zakres rzeczowy obejmował nabycie oraz instalację i uruchomienie wycinarki laserowej z oprogramowaniem oraz prasy krawędziowej CNC z oprogramowaniem.

 

Głównym celem projektu jest podniesienia konkurencyjności spółki STAMIX poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki elementów metalowych.

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  • poszerzenie oferty o dwie nowe usługi: obróbkę elementów małogabarytowych oraz obróbkę elementów o skomplikowanych kształtach wykonanych blach stalowych,
  • wprowadzenie do oferty dwóch udoskonalonych usług: gięcia blachy ze stali nierdzewnej i gięcia blachy ze stali czarnej,
  • poszerzenie rynków zbytu i zwiększenie portfela klientów,
  • zwiększenie przychodów ze sprzedaży,
  • wzrost możliwości technologicznych i zwiększenie precyzji wykonania elementów metalowych giętych i ciętych laserowo,
  • wdrożenie nowych technologii i rozbudowę parku maszynowego,
  • zwiększenie poziomu innowacyjności spółki poprzez zakup wyników prac badawczo-rozwojowych,
  • utworzenie 2 nowych miejsc pracy.

Dzięki realizacji inwestycji do oferty wprowadzono:

  • nowe usługi obróbki elementów małogabarytowych oraz elementów o skomplikowanych kształtach wykonanych blach stalowych,
  • udoskonalone usługi gięcia blachy ze stali nierdzewnej i gięcia blachy ze stali czarnej,

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu