DZIAŁ ZAPYTAŃ OFERTOWYCH:

Tel. 516 369 552
email: laser@stamix.pl

DZIAŁ ZAOPATRZENIA

Tel. 506 754 167
email: marek@stamix.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Tel. 48 360 98 32
email: biuro@stamix.pl

 

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności STAMIX s.c. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki elementów metalowych

Nazwa Beneficjenta: Grzegorz Przybylski, Joanna Przybylska, Maria Przybylska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej STAMIX

 

Wartość projektu: 1 965 165,89

Wartość dofinansowania: 700 225,24

 

Przedmiotem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnej technologii obróbki elementów metalowych w oparciu o innowacyjne maszyny.

Zakres rzeczowy obejmował nabycie oraz instalację i uruchomienie wycinarki laserowej z oprogramowaniem oraz prasy krawędziowej CNC z oprogramowaniem.

 

Głównym celem projektu jest podniesienia konkurencyjności spółki STAMIX poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki elementów metalowych.

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

-          poszerzenie oferty o dwie nowe usługi: obróbkę elementów małogabarytowych oraz obróbkę elementów o skomplikowanych kształtach wykonanych blach stalowych,

-          wprowadzenie do oferty dwóch udoskonalonych usług: gięcia blachy ze stali nierdzewnej i gięcia blachy ze stali czarnej,

-          poszerzenie rynków zbytu i zwiększenie portfela klientów,

-          zwiększenie przychodów ze sprzedaży,

-          wzrost możliwości technologicznych i zwiększenie precyzji wykonania elementów metalowych giętych i ciętych laserowo,

-          wdrożenie nowych technologii i rozbudowę parku maszynowego,

-          zwiększenie poziomu innowacyjności spółki poprzez zakup wyników prac badawczo-rozwojowych,

-          utworzenie 2 nowych miejsc pracy.

 

Dzięki realizacji inwestycji do oferty wprowadzono:

-          nowe usługi obróbki elementów małogabarytowych oraz elementów o skomplikowanych kształtach wykonanych blach stalowych,

-          udoskonalone usługi  gięcia blachy ze stali nierdzewnej i gięcia blachy ze stali czarnej,

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

cięcie laserowe cięcie stali laserem ciecie laserem warszawa, mazowieckie laser wypalarka laserowa
cięcie i gięcie metalu wycinanie laserowe ciecie laserem radom ciecie laserem kielce ciecie laserem warszawa ciecie laserem lublin